top of page

red head

art director

Shoval Dar

Anchor 1

red head

art director

Shoval Dar

Shoval Dar

054-7800771

המתנות הכי שוות שקיבלתי ליום הולדת בתור ילדה היו צבעי פנדה.

זה הפך אותי למי שאני היום. בחורה של צבעי פנדה. עם נמשים.

Anchor 2
bottom of page